Kannada Language Books

The following Kannada language books are available in the Google drive for your reading and downloading.

*ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರ*
(Digital library of  India) website ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೆಟಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವಿನಲ್ಲಿ save ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಲಿಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೇಕಾದ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 2700 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯ.. ನೀವು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಮಾಹಿತಿ:https://drive.google.co m/open?id=0B-Gs992hpdBZLUszemp YaEhQdzg
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ:https://drive.google.c om/open?id=0B-Gs992hpdBZSlJBdz BtRHZndGc
ಹಳಹನ್ನಡ ಲಿಪಿಯ ಗ್ರಂಥಗಳು:https://drive.google. com/open?id=0B-Gs992hpdBZSC1Da 0NER1lYeDg
ಪರಿಸರ ಕೃಷಿ:https://drive.google.com/ open?id=0B-Gs992hpdBZZG1ZOU8xd mZDeVk
ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ:https://drive.google.c om/open?id=0B-Gs992hpdBZd21TZG FFSWhzUzA
ರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಚಾರಗಳು:https://drive.google. com/open?id=0B-Gs992hpdBZdUJHR UJxM0JnU0E
ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ:https://drive.google.c om/open?id=0B-Gs992hpdBZVW1uR2 5BNUxDWVU
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ:https://drive.google. com/open?id=0B-Gs992hpdBZZmRBR WxxLVIxWU0
ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ:https://drive.google.c om/open?id=0B-Gs992hpdBZT0lxU1 NJYzZZd2s
ಬೌದ್ಧ:https://drive.google.com /open?id=0B1WabFtfI_aLVUhQR3It RjdLM2M
ಜೈನ:https://drive.google.com/o pen?id=0B1WabFtfI_aLN3lPQUlpM2 xJNjA
ಸ್ಮೃತಿ ಸೂತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ:https://drive.google .com/open?id=0B1WabFtfI_aLTGx3 OXhfcy1EdGs
ಭಾಗವತ:https://drive.google.com /open?id=0B2NVkQVnBAkcUTN5N1Fp WDQ5cVk
ಮಹಾಭಾರತ:https://drive.google.c om/open?id=0B2NVkQVnBAkcWVZXYl l0SjVZQkE
ರಾಮಾಯಣ:https://drive.google.co m/open?id=0B2NVkQVnBAkcT0Jtc0E wZUZ6VG8
ಚಿಂತನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬರಹಗಳು:https://drive.google.co m/open?id=0B2NVkQVnBAkceHBLd1R fZkdwMms
ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮೃತಿ:https://drive.google.co m/open?id=0B-Gs992hpdBZRlVyYlF sT05uVHc
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ:https://drive. google.com/open?id=0B2NVkQVnBA kcckdORWVJR1RQY1U
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ:https://drive.google. com/open?id=0B2NVkQVnBAkcS2t2e DNLZUpTMVE
ವೈದ್ಯಕೀಯ:https://drive.google. com/open?id=0B2NVkQVnBAkceXNpQ UlIcHlya1U
ವಿಜ್ಞಾನ:https://drive.google.c om/open?id=0B-Gs992hpdBZeTRiU0 xpNHNDTE0
ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ:https://drive.google.c om/open?id=0B-Gs992hpdBZMXE4NX psU1pqSVU
ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ:https://drive.google. com/open?id=0B-Gs992hpdBZejFvS XBsVm5yc1U
ಚಿತ್ರಕಲೆ:https://drive.google. com/open?id=0B-Gs992hpdBZX19YM 1R5QU5kZGM
ಭಾಷಾ ಸಂಬಂಧೀ:https://drive.google.co m/open?id=0B-Gs992hpdBZQ3loakd MVl9OU3c
ಕಾದಂಬರಿ:https://drive.google.c om/drive/folders/0BwqzTfOuKk2O MXZmajZuSk5KNDA?usp=sharing
ಕತೆಗಳು:https://drive.google.co m/open?id=0BwqzTfOuKk2OZlNmTUR UZk9ObmM
ನಾಟಕಗಳು:https://drive.google.c om/drive/folders/0B2NVkQVnBAkc Q24wVTY1NzlXNEE?usp=sharing
ಕವನ ಸಂಕಲನ:https://drive.google.com /open?id=0BwqzTfOuKk2OYjhhYjdZ MC1xRmM
ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ:https://drive.goo gle.com/open?id=0BwqzTfOuKk2OO UxQaV9XblJTblk
ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ,  ಹರಟೆ ಹಾಸ್ಯ, ಆತ್ಮಕತೆ:https://drive.google.c om/open?id=0BwqzTfOuKk2OSzB3MX lJaVU1SUU
ಹಳೆಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧೀ ಗ್ರಂಥಗಳು:https://drive.google. com/open?id=0BwqzTfOuKk2OZktjS 2kySHNYMk0
ವಿಮರ್ಶೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿ:https://drive.google.c om/open?id=0BwqzTfOuKk2OWEFwUH ZubUpHb1k
ದ್ವೈತ:https://drive.google.com /open?id=0B1WabFtfI_aLd2J2UDhp NExnUWc
ಅದ್ವೈತ:https://drive.google.co m/open?id=0B1WabFtfI_aLcDVMbnB CaDFXZ1U
ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ:https://drive.go ogle.com/open?id=0B1WabFtfI_aL akw1OHQ3Q21FNkE
ಭಕ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ:https://drive.google.c om/open?id=0B1WabFtfI_aLanJtRE 9MOGhRS1k
ಭಗವದ್ಗೀತಾ:https://drive.google .com/open?id=0B1WabFtfI_aLZ0dF RXBlSWxpb0U
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ:https://drive.google.c om/open?id=0B1WabFtfI_aLOTBPbV ZFbzV3TWc
ಇತಿಹಾಸ:https://drive.google.co m/open?id=0B1WabFtfI_aLT1pjZUd DeUhGT28
ಪುರಾಣ:https://drive.google.com /open?id=0B1WabFtfI_aLZEtnYUpv U2FoQzg
ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ:https://drive.goog le.com/open?id=0B1WabFtfI_aLWD MwZWpvRVl0cE0
ವೇದೋಪನಿಷದ್:https://drive.googl e.com/open?id=0B1WabFtfI_aLWEM 5RDBoQ1ZFU1U
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ:https://goo.gl/TVF5cQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *